Данило Ульянич

Speaker

RingLabs, Research engineer RingLabs


Данило Ульянич має широкий досвід у розпізнаванні жестів, hand-crafted фіч для детекції людей у зашумленому середовищі, моделюванні фізичних ефектів у 3Д графіці на мобільних пристроях. Зараз займається розпізнаванням обличь на відео. Захоплюється IoT, програмуванням серії мікроконтроллерів STM32, створенням власної бібліотеки OpenGL для STM32 без GPU.


Тема доповіді: “C89 OpenGL for ARM microcontrollers on Cortex-M. Basic functional of projecting 3D meshes”

Тези доповіді:

  • Існуючі прототипи OpenGL на ARM мікроконтролерах та Ардуіно обмежуються малюванням однокольорових ребер 3D об’єктів.
  • На прикладі STM32F429 Discovery, ми розширимо функціонал z-буфером для відсічення по глибині,
  • Барицентровими координатами для гладкого градієнта кольору та покажемо як швидко очищати буфер пікселів завдяки DMA.
back to top